Czy istnieje klucz, który otwiera wszystko?…

Każdy z nas ma „magiczny klucz”, który otwiera wymarzone drzwi do szczęścia. Mamy także i taki, który może takie drzwi zamknąć. Klucz jest symbolem, przesłaniem, podpowiedzią, jaką niesie nam życie. Nie widzimy tego, gdyż nie przywiązujemy wagi do symboli lub nie potrafimy ich czytać. Wszystko co nas otacza jest wskazówką lub podpowiedzią, a zazwyczaj są to znaki z przestrzeni w postaci powtarzających się liczb (cyfry mają swoją symbolikę), słów, tekstów piosenek czy też osób, które niosą nam życiowe lekcje czy jakieś zwyczajne podpowiedzi. Jest to także głos naszej intuicji, taki istotny, ale najtrudniejszy w odnalezieniu klucz znajdujący się wewnątrz nas. Trudny w znalezieniu, ponieważ przyzwyczailiśmy się do szukania na zewnątrz, a świat zewnętrzny jest tylko odzwierciedleniem tego co w nas ukryte. Intuicja to klucz i głos naszego serca. To w tej przestrzeni znajduje się cała nasza wiedzą, ponieważ to serce ma w sobie prawdę, moc i wiarę. Ma w sobie wszystko , to co jest nam w życiu potrzebne. Zna odpowiedzi na każde pytanie i ma rozwiązanie na większości naszych problemów. Jednak przestrzeń serca jest zazwyczaj zamknięta lub mało używana. Nie potrafimy wejść z nią w połączenie, gdyż nasze serca zaśmiecane są negatywnymi emocjami czy uczuciami. Przez lata karmimy się lękiem, zazdrością, nienawiścią, a głosy docierające do nas z głębi serca są zazwyczaj tego odwrotnością, To nasz egotyczny umysł skutecznie zagłusza, tłumi i nawet zamyka tą przestrzeń. Robi to poprzez nieustanna analizę i ciągi myślowe lub wracając do przeszłości albo wybiegając w przyszłość. Przez to pomija bycie w tu i teraz, a to jest najważniejsza przestrzeń w życiu człowieka. Ważna jest także wewnętrzna praca i leczenie traumatycznych przeżyć, gdyż taka praca wszystko oczyści i uwolni. Tylko czyste serce jest w stanie poprowadzić człowieka właściwą drogą Zrozumienie tego ochroni nas od przykrych decyzji czy życiowych porażek. I chociaż nie jest to łatwe, to wykonalne.

Klucz do serca…

Prawdą jest, że mamy go w sobie, mamy też i drzwi. My jesteśmy i jednym i drugim. Dążąc do równowagi i zgodności na poziomie myśli, wyrażania i czucia mamy szansę obudzić moc, która otwiera wszystko. I tu następuje  paradoks, gdyż nie można znaleźć czegoś, czym już się jest. Szukając na zewnątrz nas samych, nic nie znajdziemy, prócz chwilowych uciech i uniesień, ale też i rozczarowań. Jedno co ważne na zewnątrz to wskazówki i znaki, które prawidłowo odczytane dadzą wewnętrzną jedność. Należy uwierzyć w to, że My sami jesteś miłości oraz szczęściem i jakiekolwiek szukanie jest tu zbędne. Poszukiwanie jest tylko potwierdzeniem braku. Wystarczy pokochać i uwierzyć w siebie, nauczyć się czytać znaki, wsłuchać się w mądrość serca i przestać powielać schematy, które nam nie służą.