Manipulacja – jak ją zdemaskować…

Manipulacja jest techniką, która ma za zadanie tak wpłynąć na decyzje innych, aby nieświadomie i z własnej woli wykonali założenia i cele osoby, która tą technikę stosuje. Osoba czy grupa osób, które podejmują próby sterowania innymi dla osobistych korzyści, krzywdzenia, osaczenia, sprawowania kontroli są Manipulatorami. Manipulowani jesteśmy każdego dnia przez bliskie i dalsze osoby, media, reklamy… My również to robimy, tylko raczej nieświadomie i nie wywołując u drugiej stronie dysonanu czy obniżenia poczucia wartości.  Natomiast gorzej jest jeśli w relacjach pojawia się świadome działanie, które ma spowodować u drugiej strony poddanie się, poniżenie czy utratę wolności i granic osobistych. Osoby wrażliwe, niepewne  siebie są w grupie największego ryzyka, gdyż z powodu współczucia, empatii, braków emocjonalnych, nie są w stanie odmawiać czy przeciwstawić się. Zazwyczaj też osoby te nie widzą winy oprawcy, tylko raczej obwiniają siebie, ale takie jest właśnie założenie manipulatora. Wszystko zależy od techniki i od rodzaju korzyści jakie chce on uzyskać. Przeważnie jest to zadanie bólu, uzupełnienie braków czasami także korzyść materialna i finansowa. Manipulator potrafi oskubać człowieka z pozytywnych emocji, dobić, zdołować, obniżyć do pozycji „zerowej”. Zrobi to w taki sposób, że ta druga strona będzie za wszystko obwiniała siebie, stanie się zależna i uzależniona i to  właśnie uzależnianie ludzi od siebie poprzez nadmierne chwalenie, komplementowanie, wywyższanie jest jedną ze wspomnianych technik. Później takie osoby odczuwają ogromny głód na każdym poziomie życia, co powoduje chwiejność emocjonalną i brak wiary we własne siły.

Wyjście z takich relacji jest trudne i czasochłonne. Wymaga przede wszystkim rozpoznania i świadomej decyzji strony manipulowanej. Coraz częściej jednak osoby, które poprzez jakieś okoliczności i zdarzenia „budzą się” rozpoznając swoich oprawców podejmują próby odbudowy siebie i swojego życia. I kiedy udaje się im odnaleźć własną drogę, zwiększyć zasoby, to zazwyczaj nie potrzebują nawet takich manipulatorów demaskować.

Po czym można poznać manipulację:

  1. Wszystko co jest nam serwowane w nadmiarze, bombardowanie wrażeniami, emocjami,  dostępnością. Serwowane są komplementy, podziw, uznanie, ogromne ilości czasu.
  2. Udawanie bliskiej osoby, pewnego rodzaju przyjaźni dlatego, że  bardziej ufamy tym, których lubimy. Czyli osoby mało nam znane nagle wchodzą w nasz życie i okazują nam nadmierną sympatię.
  3. Wykonywanie czynności tylko po to, aby inni się odwdzięczali.
  4. Budowanie pozytywnego wizerunku, przechwalanie się po to, aby stać się autorytetem.
  5. Wprowadzanie dysonansu, czyli chwalenie i po jakimś czasie karcenie. Wtedy to osoby zaczynają zastanawiać się co zrobiły nie tak, skoro najpierw było super , a po jakimś czasie jest na odwrót.

To jest tylko krótki wpis na ten temat, gdyż nie da się manipulacji zamknąć w jednym opisie. Oprócz technik ważne są jeszcze inne czynniki, jak podatność i zaburzenia osobowości. Można nad tym pracować i chronić siebie i swoich najbliższych. Warto przyglądać się sobie po to, aby unikać takich sytuacji.