Przebaczenie…

Czym jest przebaczenie, to wie każdy, jednak nie każdy potrafi prawdziwie przebaczać. Otóż tak najogólniej jak nie zaczniesz od przebaczenia sobie, to nie będziesz w stanie przebaczyć nikomu. Przebaczenie wiąże się z poczuciem winy, ale takiej własnej, gdyż połowa kwestii do wybaczenia jest naszą projekcją, którą przerzucamy na drugiego człowieka lub na okoliczności.

Dlaczego, bo te wszystkie winy, błędy, rywalizacje oraz pochodne są tylko stanami naszego umysłu, o które niestety posądzamy wewnętrznie siebie samych. Czyli są naszą projekcją dokonywaną na inne osoby, nie zwracając uwagi na to, że ta projekcja wskazuje, iż to my sami obwiniamy siebie, ale projektujemy to na drugiego człowieka. My mamy wszystkie te cechy w sobie, a poprzez spychanie ich dalej nie jesteśmy nawet ich świadomi. Dlatego w pierwszej kolejności musimy przyznać się do nich i wybaczyć sobie, a dopiero innym, chociaż poprzez wspólne połączenie, przebaczenie to nastąpi automatycznie. Oczywiście sam stan przebaczenia możemy przenieść na inne osoby, tak dla potwierdzenia tego stanu sobie samemu.

Przebaczenie jest po części przepraszaniem za niesłuszne obwinianie kogoś, nawet jeśli rzeczywiście odczuliśmy dany stan na własnej skórze. Nie dostaniemy od Wszechświata niczego innego, prócz tego czym lub kim sami jesteśmy!!! Nie stawiajmy się także w roli poświęcającego się lub w roli cierpiącego, tylko po to, aby udowodnić komuś winę lub to, że przebaczyć się nie da. W jednym jak i w drugim przypadku wychodzimy w rolę człowieka miłosiernego lub w rolę ofiary, rekompensując sobie brak przyznania się do poczucia winy, które przyczepia się do nas i kieruje naszym życiem. Odpuszczając żal i oskarżenia pozwalamy na zaprzestanie atakowania siebie i ograniczania swojej wolności.

Brak przebaczenia tworzy dystans do innych oraz blokuje, trzymając i kierując nami osadzając nas ciągle w tym samym pewnie już martwym punkcie.